namnlöst-00504

Följande flygpriser gäller tills vidare för medlem i Tierps flygklubb.

Betalas till ditt flygkonto  bg 5184-2144  eller Swish 123 336 43 61

Fast årlig flygavgift 3000 kr betalas av alla flygande medlemar utom juniorer (< 25 år)som betalar 1000 kr, för att täcka flygplandens fasta kostnader.
Har du en privat flygmaskin betalar även du 3000 kr som baseringsavgift, det ger dig då även möjlighet att
flyga klubbens flygplan.

Flygpriser fr.o.m 2023-03-15

Segelflyg

Bogsering 45 kr/min
 Skolstarter 400 kr/start inklusive bogsering. 
 

Motorflyg

SE-VMP 780 kr/h      Skolpris 960 kr/h
SE-EZD 1500 kr/h

Segelflygplanen
300 kr/h de första 10 timmarna därefter 9 kr/h

Bogserförarutbildning
 11.000 kr.
 Med giltigt segelflygcertifikat  9.000 kr

AoC, PC m.m utan medlemskap i NUFK
2.160 kr/tim

Övriga flygpriser som kan erbjudas icke medlem
Presentflygning (provlektion)
segelflygplan 1 start, alternativ 0,5 h ultralätt 1000 kr

Minikurs
Segelflyg  5 st starter och grundläggande teori 3500 kr

2023-03-07