namnlöst-00504

Följande flygpriser gäller tills vidare för medlem i Tierps flygklubb.

Betalas till ditt flygkonto  bg 5184-2144  eller Swish 123 336 43 61

Fast årlig flygavgift 3000 kr betalas av alla flygande medlemar utom juniorer (< 25 år)som betalar 1000 kr, för att täcka flygplandens fasta kostnader.
Har du en privat flygmaskin betalar även du 3000 kr som baseringsavgift, det ger dig då även möjlighet att
flyga klubbens flygplan.

Flygpriser fr.o.m 2019-06-01

Segelflyg
 

Bogsering 38 kr/minMotorflyg

SE-VMP 690 kr/h      Skolpris 900 kr/h
SE-EZD 1260 kr/hÖvriga flygpriser som kan erbjudas icke medlem
Presentflygning (provlektion)
segelflygplan 1 start, alternativ 0,5 h ultralätt 1000 kr

Minikurs
Segelflyg  5 st starter och grundläggande teori 3500 kr


2020-06-09